İlkokul Müdürümüz

Çocuklarımızın özgürlük, merak ve yaratıcılıklarını teşvik etmek için öğrenme ve bilgi edinme sürecinde onlara fırsatlar verilmelidir. Çocuğun eğitim yaşantısında bir konuya ilgi duyması, o konu etrafında incelemeler yapmak için istek duyması öğrenme motivasyonu oluşturularak tüm potansiyelini kullanması için aktif olması gerekir.

Bilgiç Koleji olarak bizler çocuklarınızın altın çağına tanıklık ettiğimizi biliyoruz. İlk okul yaşantısı olarak anaokulları çocuğun okul ve öğrenme algısını oluşturur ve kalıcı izler bırakır. Eğitimcilerimiz bu dönemi onlar için en renkli ve keyifli hale getirecek ortamları hazırlarlar. Araştıran-sorgulayan, yaşayarak ve yaşam boyu öğrenen, öğrenme sürecinde aktif olan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarız.

Eğitimcilerimiz ve uzmanlarımız her an öğrencinin yanında ama bilgi veren değil bilgiye ulaşmada eğitim ortamını düzenleyen, programımızı uygulamak için gerekli eğitimlere sahip liderlerdir.

 Yıl içinde atölye farklı dönüşüm amaçlı materyal ve kaynakla dolar. Biriktirilen materyaller öğrencinin rahatlıkla görebileceği ve takip edeceği alanlarda depolanır. Eğitimci projeye başlarken öğrenciye sorgulayacağı alanı fark ettirir ve ipuçlarını verir. Çocuklar kaynakları kullanarak projeyi oluşturmaya başlarlar. Projenin ne yönde ilerleyeceği, ne işe yarayacağını tamamen çocuğun heyecanı ve motivasyonu belirler. Bu sebeple Reggio Emilia projeleri asla birbirine benzemez.

Esinlendiğimiz Reggio Emilia yaklaşımına özgü bir mimari ile çok aydınlık, yüksek tavanlı, ışığı ve doğayı yaşam alanımıza alabildiğimiz üç tarafı bahçe içinde doğa dostu kampüsümüzün tadını çıkarıyoruz.

Erken Öğrenme Merkezimizi daha yakından tanımanız için sizleri okulumuza bekliyoruz…

Sevgi ve saygılarımla…

Aylin Demyen Balta

Eğitim Anlayışımız

Kesintisiz ve bütünsel eğitim

Öğretmen-öğrenci diyaloğu çok önemlidir. Öğrencinin ev ortamında başlayan ve sözlü iletişim üzerinden gelişen öğrenme alışkanlığı, etkileşimli ve olumlu iletişim temelli bir yaklaşımla desteklenir.

Eğitim anlayışı proje tabanlı, ezbercilikten uzak, bilginin sorgulanmasına fırsat yaratan, öğrencinin üst zihinsel algı ve aktarım becerilerinin gelişimine katkıda bulunan açık uçlu sorulara dayanır. Bu anlayış bir yandan öğrencinin akademik bilgi edinim sürecini desteklerken, diğer yandan düşüncesini ifade aşamasında öğrencinin özgüven duygusunu arttırır. Akademik kazanımlara gösterdiğimiz özen, beceri eğitiminin hassasiyetle ele alınmasını gerektirir.

Çağdaş dünyanın ihtiyaç duyduğu bireyi yetiştirebilmemiz, öncelikle bireyin üst düzey potansiyelinin ve yapabilirliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesiyle mümkündür. Bu amaçla, çoklu zekâ kavramı üzerinden her bireyin farklı öğrenme türü ve alışkanlığı olduğunun farkındayız. Öğrencilerimizin hangi zekâ türüne daha yakın veya yatkın oldukları yapılan gözlemlerle tespit edilir; ders içi ve dışı etkinliklerimizi çeşitlendirerek her bireyin algısına ve öğrenme alışkanlığına hizmet etmesine özen gösteririz.

Anaokulumuzda yer alan oyun odamız bu amaçla kurulmuş bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimize sınıfta öğrendikleri bilgileri burada deneyimleme ve uygulama fırsatını yaratırız.

Anaokulumuzda yer alan oyun odamız bu amaçla kurulmuş bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimize sınıfta öğrendikleri bilgileri burada deneyimleme ve uygulama fırsatını yaratırız.