Sıkça Sorulan Sorular

Okulumuz bursluluk politikası gereği öğrencilerimiz başarı durumlarına göre değerlendirilirler. Yeni kayıt alınacak öğrencilere yönelik bursluluk sınavımız bulunmaktadır.

Okul misyon ve vizyonumuz gereği aday öğrencilerimiz bütünsel değerlendirmeye tabi tutulurlar. Seviyelere göre değişen kayıt kabul prosedürlerimize ilişkin bilgileri detaylı biçimde Kayıt-Kabul sayfasında bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı uygulanmakta olup, eğitim dili Türkçe’dir.

İkinci yabancı dil eğitimi ana sınıfında  başlar ve lise mezuniyetine kadar devam eder. İkinci yabancı dilimiz Fransızca’dır.

Mezunlarımızın Üniversite yerleşim durumları 92%dür.

Erken Öğrenme merkezinde sınıfların dağılımı; öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde belirtilmiş olan yaş aralığı dikkate alınarak yapılır. Bu doğrultuda sınıf dinamiklerinin sağlıklı olması amacıyla; kız-erkek dağılım oranı, öğrencilerin hazır bulunuşluğu, yabancı uyruklu öğrencilerin oranı vb birçok unsur göz önünde bulundurularak öğrenci dağılımları olabildiğince homojen şekilde yapılır.

-İlkokul için sınıf dağılımlarımız belirlenirken;
-Öğrenci sayılarının şubelere eşit olarak dağıtılmasına,
-Kız-erkek öğrenci sayı dağılımlarının olabildiğince eşit tutulmasına,
-Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerine (rehberlik servisimizin raporlamaları doğrultusunda),
-Öğrencilerimizin akademik hazır bulunuşluklarına (sınıf içi öğretmen gözlemlerimiz doğrultusunda),
-Sınıflar arasında ciddi akademik seviye farklılığının olmamasına
dikkat edilir.

-Ortaokulumuzda sınıflar belirlenirken öncelikle sınıfların akademik başarı açısından homojen olmasına dikkat edilir. Şubenin not ortalamasının birbirine çok yakın olması önemlidir.
-Kız erkek öğrenci sayılarının dengeli olması da bir başka kriterdir.
-Bunlardan başka, öğrencilerin her birinin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak içinde bulunacakları sınıfta sosyal, duygusal ve akademik olarak kendilerini en iyi hissedecekleri bir ortam oluşturulmaya çalışılır.
-Bu çalışma her öğretim yılının sonunda Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, okul Psikolojik Danışmanı, Sınıf Rehber Öğretmeni ve diğer branş öğretmenlerinin olduğu bir toplantıda tek tek öğrenciler ele alınarak titizlikle yapılır.

Lisede sınıflar, öğrencilerin akademik durumları, davranış durumları, etkileşimleri, kız-erkek öğrenci dengesi ve seçmeli dersleri dikkate alınarak düzenlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği gereği ilkokul ve anasınıflarında sınıf kontenjanımız en fazla 20; ortaokul ve lise için ise 14’tür.

1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz okul üniforması giyerler.

Veli ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli eğitimler düzenlenir ve bu yolla velilerimiz de öğrenenler topluluğumuza dahil edilirler.
Her dönem “Öğretmen-Veli Toplantıları” ve “Öğrencilerimiz Paylaşıyor” toplantıları olmak üzere 2’şer toplantı düzenlenir.
Öğretmenlerimizin veli görüşme saatleri dönem başında velilerimizle paylaşılır.

Ayrıca her yıl, yılda dört kez farklı konularda uzman konuşmacılarla “Yarınlar İçin Seminerler” serisi başlığı altında veli eğitim seminerleri gerçekleştirilir. Her dönem bir defa olmak üzere dört oturumdan oluşan bir de Etkin Anne-Baba Eğitimi verilir.

Okulumuz ücretleri Mayıs ayında yönetim kurulu kararı ile ilan edilmektedir. Bu ücretler üzerinden kardeş indirimi, erken kayıt indirimi, ve başarı indirimi uygulanabilmektedir.

Öğretmenlerimizin %25’i lisansüstü derecesine sahiptir. Öğretmenlerimizin tecrübe yılı ortalaması 14,3 yıldır.