Koruyucu ve Önleyici Rehberlik

Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri okul öncesinden liseyi bitirinceye kadar her düzeyde okul psikoloğu ve öğretmenleri tarafından gözlem teknikleri kullanılarak yakından takip edilir. Rehberlik birimince tespit edilen her bilginin öncelikle ilgili birime, öğretmene veya velinin kendisine iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilir. Bireysel ve/veya grup ihtiyaçlarına göre hazırlanmış rehberlik programlarımız destekleyici, önleyici ve geliştirici olmak üzere 3 alandan oluşur. Ayrıca programlarımız ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi kişilik ve kimlik gelişimlerinin desteklenmesini sağlanır.

Yüksek Öğretim Planlama ve Danışmanlığı

Bilgiç Koleji’nde öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri ve yaşamlarına yönelik hedefler belirlemeleri özellikle önemsenir.

Belirledikleri hedeflere yürüme yolunda üniversite programlarını araştırmak ve bu programlara yerleşebilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak üzere rehberlik çalışmaları yapılır. Okulumuzda, öğrencilerimizin lise sonrası yaşamlarını hedef ve beklentilerine göre şekillendirmelerine yardımcı olacak, yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelere başvurular konusunda kendilerine yol gösterecek profesyonel bir kadro bulunur. Yüksek Öğretim Planlama ve Danışmanlık Ofisi yıl içinde düzenlediği yabancı ve Türk üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı kariyer günleri ve yurt dışında eğitim sunumları ile öğrencilerin üniversiteler ve kabul koşulları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Üniversiteleri ve meslek gruplarını yakından tanıma fırsatı bulan; meslek seçimi ve hedef belirleme gibi konularda uzman desteği alan öğrenciler kendi hedeflerine yönelik en doğru seçimleri yaparlar.

Koçluk Programı

Koçluk durgun bir suya taş atmak gibidir; farkındalık yaratır, düşündürür. Öğrencilerin güçlü ve doğru sorularla hedef belirlemesine yardımcı olur. Harekete geçmek için yüreklendirir. Kısacası hayata hazırlar.

Bilgiç öğretmenleri, okul öncesinden liseye kadar tüm düzeylerde, öğrencilerle bireysel koçluk çalışmaları yürütür.

Aile Destek Programı

AEB aile içi süreçleri işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı önlem almaya ve problem çözmeye odaklanarak aile dinamizmlerini mutlu ve refah içinde tutmayı amaçlar.