Görsel Sanatlar Programı

 • Sanatsal bakış açısı
 • Sanatı kültür haline dönüştürme
 • Estetik duyguları geliştirme
 • Taslak hazırlayabilme
 • Tema belirleme
 • İki ve üç boyutlu ürünler oluştruma
 • Seramik ve cam sanatı
 • Geravür Sanatı
 • Rölyef
 • Grafik Sanatı
 • Ebru Sanatı
 • Grafiti
 • Karikatür Çizimi
 • Natürmort
 • Anime