Ortaokul Müdürümüz

Sevgili Anne ve Babalar,

Misyonumuzda da açık bir şekilde belirtildiği gibi, Özel Bilgiç Ortaokulu MEB müfredatını evrensel geçerliliğe sahip

  • öz güven ve sorumluluk sahibi,
  • araştıran,
  • sorgulayan,
  • dönüşümlü düşünebilen,
  • iletişim becerisi yüksek,
  • dünya sorunları hakkında bilinçli,
  • başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı

bireyler olarak hem hayata, hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan Özel Bilgiç Ortaokulu’nda bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri uygulanır. Eğitim ve öğretim programımız öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Öğrencilerimiz sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler. Tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, ulusal ve uluslararası projelerle, yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulur, okullarını başarıyla temsil ederler. Ders dışı etkinliklerle bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini belirleyerek kendilerini sürekli geliştirirler.

Uluslararası anlayışa sahip, birden fazla dili etkin kullanabilen dünya vatandaşları olarak yetişen öğrencilerimizin yabancı dil öğretimlerinde iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye dayalı öğrenme, çeşitli araştırma teknikleri ile grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren, temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenir. Bilgiç Ortaokulu Ailesi çok özeldir. Güvenilir, saygın ve sorumlu olmak için hep birlikte çalışırız. Çocuğun eğitim ve öğretiminin bir bütün olarak ele alınmasına ağırlık veririz. Akademik programlara devam etmenin yanı sıra öğrencilerimiz birlikte çalışırlar, oyunlar oynarlar ve Bilgiç topluluğu olarak bir araya gelirler.

Bilgiç Ortaokulu Müdürü olarak okulumuzla, öğrencilerimizle; sorumlu, zeki, duyarlı bireylerle oluşturduğumuz bu büyük aile içinde görev almaktan gurur duyuyorum. Sorularınız, paylaşmak istediğiniz konular var ise, sadece merhaba demek için bile olsa, iletişim kurmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Seda Keskin

Eğitim Anlayışımız

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan Özel Bilgiç Ortaokulu’nda bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri uygulanır. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Bu doğrultuda her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmenleri veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde danışmanlık görevlerini üstlenir.

Öğrenciler uyguladığımız programla öz güven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar. Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır.

Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır. Ayrıca öğrenciler, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler. Tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulurlar. Okullarını başarıyla temsil ederler. Kulüp çalışmalarıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini belirleyerek kendilerini geliştirirler.

Öğrenmenin en önemli temel taşının merak olduğuna inanılan okulumuzda öğrencinin öğrenmekten zevk alması ve yaşamı boyunca öğrenme isteği taşıması sınıflar düzeyinde yapılan atölye çalışmaları, deneyler, TÜBİTAK vb. proje geliştirme çalışmalarıyla sağlanır.