Bilgiç Koleji'nden mezun olan öğrenciler;

icons11

Ulusal ve evrensel kültür değerlerinin bilincinde,

icons22

Bilimsel düşünen, sorgulayıcı,

icons33

Sürekli öğrenen, edindiği bilgileri kullanabilen,

icons44

Anadili ve İngilizce’de tam yetkin, ikinci yabancı dili de akıcı şekilde kullanabilen,

icons55

Ulusal ve evrensel kültür değerlerinin bilincinde,

icons66

Bireysel ve kültürel farklılıklara saygı, hoşgörü ve anlayışla yaklaşan,

icons77

Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokratik bireyler olarak toplumda yerlerini alacaklardır.

icons88

Kişisel gelişimi kadar yaşadığı toplumun da gelişimine önem veren ve katkıda bulunan,

icons99

Özgüvenli, sorumluluk bilinci gelişmiş,

icons111

Yaratıcı ve üretken,

icons222

Çağdaş iletişim yöntemlerini ve teknolojiyi etkin şekilde kullanan, yeniliklere açık,

icons333

Zamanını ve kaynaklarını verimli kullanan,

icons444

Çevre bilinci gelişmiş, çevresel sorunlara duyarlı,