Lise Müdürümüz

Sevgili anne ve babalar,

Teknolojinin hayatımıza bu kadar etki ettiği, etik değerlerin hızla erozyona uğradığı, bilgiye çok çabuk ulaşılabildiği ve bilgi kirliliğinin arttığı bir dönemde biz eğitimcilerin aklında birçok soru var. Artık bilgiye nasıl ulaşılacağı değil, kirli bilgi ile doğru bilgiyi ayrıştırmak için ne yapacağımızı düşünmek önemli. Ya da yapay zeka karşısında yok olacak mesleklerin yerine ne geleceği, hızla ilerleyen teknoloji karşısında yeni kuşakların nasıl donanımlara sahip olması gerektiği biz eğitimcilerin kafasındaki sorular. Artık insanlığın ne anlama geldiği, çocuklarımızın nasıl daha erdemli olacağı, neden daha yaratıcı ve özgün kuşaklar yaratmak gerektiği üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bunun ilk adımı ne olmalı? Bir okul, öğrenme ortamını nasıl dizayn etmeli ki sadece bugün için değil yarınlar için de donanımlı bireyler yetiştirebilsin?

Biz Bilgiç Eğitim Kampüsü öğretmenleri olarak öğrencilerimizin okulda mutlu olmasını, onlar için tasarladığımız, emek verdiğimiz ve gerçeğe dönüştürdüğümüz standartları yüksek eğitimin bir parçası olmaktan keyif almalarını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, eylemlerinde mutlu olmayan bireyler gerçek başarıyı yakalayamazlar.

Bizim için öğrencilerimizin başarıları kadar başarısızlıkları, çalışkanlıkları kadar tembellikleri, yeterlilikleri kadar yetersizlikleri çok ama çok değerli. Çünkü inanıyoruz ki öğrencilerimizin kendisini tanıması ve başaracağına inanması yaşam başarılarının kilit noktasıdır. Bizim için değerli olan öğrencilerimizin yalnızca birinci olması değildir, sonuncu olacağını bilse bile yarışı bırakmama azmini gösterebilmesidir.

Her birinin potansiyelini keşfetmek için çabalayacağımızdan ve çocuğunuzun kendi yaşam anlamını bulabileceği bir eğitimle karşılaşacağından emin olunuz. Karakterli, nazik, dürüst, etik değerleri olan bireyler yetiştirmek için emek veriyoruz. Birilerinin yolundan gitmeyi değil kendi yollarını açmayı bilen bireyler olmalarını istiyoruz. Onları, sanatı, müziği, edebiyatı, bilimsel çalışmayı seven; sorumlu, ekip çalışmasına yatkın, tüm canlılara saygı duyan, ilkeli, akademik dürüstlükle donanmış, paylaşmayı ve risk almayı bilen insanlar olarak yetiştirme amacındayız. İşte bu nedenle bir yandan en üst düzeyde akademik eğitim vermeye çalışırken diğer yandan yaşama doğru ve dolu bir şekilde bakmalarını sağlama çabasındayız. Çocuklarımızın, bir ağaca çıkıp dalından meyve koparmadan, dizlerinde çim lekesi olmadan, bir hayvanın başını okşamadan kazandığı sınav başarılarının, yaşamın anlamını körelttiğine inanıyoruz.

Tüm bunların ışığında bir anadolu lisesi olarak öğrencilerimiz için en doğru eğitimi verdiğimize inanıyor, onlar üzerindeki sorumluluğumuzun sadece öğrencilik hayatları boyunca değil mezun olduktan sonra da devam edeceğinin bilincinde olarak hareket ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Bugün ve gelecekte her zaman onların yanında olacağız.

Sevgi ve saygılarımla…

Engin Karakuş

Eğitim Anlayışımız

Özel Bilgiç Anadolu Lisesi, 4 yıl eğitim verir. Lisenin eğitim ve öğretim programı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler görsel materyal, teknoloji ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir.

Öğrenciler öğretim çalışmalarını her türlü teknolojik olanağın sunulduğu dersliklerde yürütürler.

Özel Bilgiç Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü bir eğitim verilir.

Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri; doğru meslek ve üniversite seçimleri için yoğun rehberlik çalışmaları önemlidir.

Özel Bilgiç Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir İngilizce programı izlenir. Yabancı Dil Öğretim programıyla öğrencilerin günlük yaşantılarında yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilmeleri; gelecekte, akademik ve iş hayatında başarılı olabilmeleri hedeflenir. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen yabancı dil programı, kesintisiz olarak ikinci yabancı dilde de uygulanır.

Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir.

Öğrenciler sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir. Ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencilerimizin eğitim hedeflerine ulaşmasına, YKS sürecine bilinçli bir şekilde hazırlanmasına destek verir özelliktedir. Öğretmenler öğrencilerle, 9. sınıftan başlayarak etüt programı üzerinden YKS’ye hazırlık çalışmaları yürütürler. Ayrıca okul sonrası programlarla ve hafta sonlarına planlanan bireysel veya grup etüt çalışmaları ile tam öğrenmenin gerçekleşmesine destek verilir.