İlkokul Müdürümüz

Değerli Anne ve Babalar,

Okulumuzda verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin eleştirel ve soyut düşünmelerini, liderlik ve takım çalışması duygusuna sahip olmalarını, hatalardan yılmamalarını, sosyal becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemekteyiz.

Bizler, her öğrencimizin gelişimsel farklılıklarını göz önünde bulundurarak dersleri ve etkinlikleri onların ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak planlanmaktayız. Seviyelere göre farklılık gösterebilen yabancı dil, sanat, beden eğitimi, bilişim teknolojileri, satranç, dans, halk oyunları gibi derslerle de öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerine destek olmaktayız.

Bütünsel gelişim programlarımızla öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik açıdan pek çok konuda tutum, beceri ve davranış yetkinliği kazanmalarına fırsat tanımaktayız. Bu çerçevede öğrencilerimizin bireysel veya grup ile dayanışma içinde çevrelerindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilmelerini ve bunların çözümüne katkı sağlayacak özellikte projeler geliştirebilmelerini ve bunları günlük hayatlarında uygulayabilmelerini hedeflemekteyiz.

Akademik kadromuz, kendilerini geliştirmeyi hedef olarak belirlemiş ve öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerine destek verebilecek donanıma sahiptir. Okulumuzun diğer tüm birimleri de öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda bulunmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterirler.

Okulumuz hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, her zaman kapılarımızın sizlere açık olduğunu bildirmek isteriz.

Sevgi ve saygılarımla…

Aylin Demyen Balta

Eğitim Anlayışımız

 Bu bağlamda, çocuklar bir taraftan disiplinler arası bağlantılar kurarken, diğer taraftan MEB müfredatının gerektirdiği kazanımları edinirler.

Müfredat içeriği, bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekliliklerini yerine getirirken, öte yandan çeşitli uluslararası kaynaklardaki gelişmeleri de yansıtır. Uygulama ve yaklaşımlarımız 21. yüzyıl için gerekli olan bilgiyi tanımlarken, bunun kalıcı bir şekilde kazanılması üzerine kurguludur.