ÖĞRETMEN PROFİLİMİZ

Kendi branşında uzmanlaşmış 70 kişilik eğitim kadromuz pedagojik eğitimini almış farklı yaklaşım ve yöntemlerle profesyonel eğitimlere katılmıştır. Bilgiç Öğretmenleri, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm düzeylerde bireysel çalışmaları yürütür. İdari kadromuz ise kademelerine göre profesyonelleşmiş pedagojik ve çocuk ergen psikolojisi alanlarında çalışmalar yürütmüş öncü kişilerden oluşur.

Eğitim kadromuzun %80’i yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

BİLGİÇ'TE ÖĞRETMEN OLMAK...

Bilgiç Koleji’nde öğretmenlerin öğrencilere zengin ve etkin bir öğrenme ortamı sunmaları, diğer çalışanların da bu öğrenme ortamının oluşması için gerekli tüm desteği vermeleri beklenir.

Bir K-12 okulu olarak Bilgiç Koleji’nde, öğrencilerin öğrenmeyi hayat boyu devam eden heyecan verici bir süreç olarak yaşamaları hedeflenir. Öğrencilerin gelecek yaşamlarını destekeleyecek akademik becerilere, olumlu sosyal ve kültürel değerlere ulaşmaları için yaklaşım; öğrenme sürecinde öğrencilerin araştırması, sorgulaması, keşfetmesi ve bilgiyi tüketen değil üreten olmalarıdır. Bunun bir yansıması olarak sınıf içinde ve dışında öğretmen yol göstericidir. Bu süreçte öğretmenler, öğrencilere eleştirel düşünmelerini sağlayacak sorular sorarak, konu üzerinde derin düşünmelerine ve cevapları ararken bilgiyi özümsemelerine destek olur. Öğretmenler eğitim deneyimlerini hazırlarken, her çocuğun farklı zeka türlerinde gelişimini destekleyici öğeleri program kapsamına alır.

Bilgiç Koleji’nde akademik ya da idari ekipte yer alan herkes, kendi alanında uzman olmanın yanında, Bilgiç Koleji değerlerini içselleştirerek farklı alanlarda bu değerleri yansıtabilme potansiyeline sahiptir.

Bilgiç Koleji, çalışanlarının potansiyellerini en yüksek seviyede ortaya koyarak hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için mümkün olan en iyi çalışma ortamını yaratmaya öncelik verir ve bunun için yoğun çaba harcar. Mesleki gelişim programlarına yatırım yapar. Öğretmenler ve çalışanlar arasından gönüllü katılımla oluşturulan birlikler yoluyla, çalışanlar alınan pek çok kararda fikirlerini iletmeye teşvik edilir. Adil, şeffaf ve “önce insan” diyen yönetim anlayışının tüm çalışanlarca hissedilmesi önemsenir ve hedeflenir.